Pētera Vaska fonds izsludina konkursu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) studentiem. Tradicionālais konkurss maijā top sadarbībā ar prof. Selgas Mences vadīto Kompozīcijas katedru. Šogad jaunie komponisti tiek aicināti radīt jaundarbus klavierēm.

Kompozīcijas studentiem būs iespēja prezentēt žūrijai (tās sastāvs tiks atklāts tuvākajā laikā) savus jaundarbus. Iepriekšējos gados žūrijā kompozīcijas vērtējuši komponisti Pēteris Vasks, Vilnis Šmīdbergs, Imants Zemzaris, Indra Riše, muzikoloģes Baiba Kurpniece, Ieva Rozentāle un Pētera Vaska fonda priekšsēdētāja Regīna Deičmane.

Labāko konkursa skaņdarbu komponisti un interpreti tiks apbalvoti un iegūs iespēju tikt izraudzīti arī turpmākai sadarbībai.