Galerija Ziemassvētku koncertam “Gaismas nākšana”-

https://www.la.lv/izskanejis-tradicionalais-p-vaska-fonda-ziemassvetku-koncerts