Basic Information

Year: 1997

Duration: 8 min.

Genre: Vocal music – Women's choir

Veltījums sieviešu korim “Dzintars” 50 gadu jubilejā

Premiere

Date: 28. November, 1997

Location: Rīga, Latvijas Universitātes Lielā aula

Performer: Sieviešu koris “Dzintars”

Conductor: Ausma Derkēvica