Basic Information

Year: 2016

Duration: 54 min.

Genre: Movie and theater music – Documentary

Režisore: Kristīne Želve
Scenāristes: Ieva Rozentāle, Kristīne Želve

Filmas ieraksts replay.lsm.lv

Premiere

Date: 15. April, 2016

“Būt komponistam – tā ir dalīšanās priekā un mīlestībā par harmonijas iespējamību vismaz mūzikā”, saka Pēteris Vasks, kurš 2016. gadā svin 70 gadu jubileju. Viņš dzīvo divas paralēlas dzīves: vienu – ar mūziku, kas dzimst viņa galvā, un otru – ikdienišķo, kā ikviens no mums. Filmēšanas grupa ielūkojas komponista dzīvē no skaņdarba tapšanas līdz tā pirmatskaņojumam. Tā vēsta par iedvesmu, ko komponists smeļas brīnišķīgajā Latvijas dabā, par viņa padomju laika bērnību mācītāja ģimenē un neizsmeļamo ikmirkļa dzīvesprieku. “Pasaulei jāturas līdzsvarā, lai mēs visi neiegāztos iekšā bezdibenī. Ļaunais, agresīvais un brutālais un tas, kas mīlestības, ticības un pārliecības spēkā radīts… Jo mazāk laika man paliek, jo vairāk jākoncentrējas uz galveno – mīlestības apliecinājumu.”