Basic Information

Year: 2019

Duration: 56 min.

Genre: Movie and theater music – Documentary

Režisore: Dzintra Geka
Mūzikas autori: Pēteris Vasks, Erkki Salmenhaara, Helena Tulve, Platons Buravickis

Vairāk informācijas

Premiere

Date: 4. May, 2019

Location: Kinoteātris „Splendid Palace“

Ilmārs Blumbergs (1943-2016) Latvijas mākslā ir hrestomātiski pierādāms jēdziens, ja analizē viņa radīto scenogrāfijā, plakātu mākslā, glezniecībā, multimedijos. Taču personība – Blumbergs – ir mainīga un netverama matērija, kas visam viņa radītajam piešķir virsvērtību, brīnumainību, intimitāti, ko viņa mākslas un pasaules uztveres izzinātājs pazīst itin kā no aizlaikiem, taču nespēj kataloģizēt, iegrāmatot un, par laimi, arī patērēt.